Fraktale to rozdwojenia na mniejsze np. gałęzie. Fraktalami w przyrodzie są: drzewa, błyskawice, liście paproci i korzenie.